Kuria Prowincji Polski Południowej

Mały Rynek 8

31-041 Kraków

+48 12 428 15 00

E-mail: [email protected]