Działalność kultu religijnego

Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej, kościelna osoba prawna, prowadzi działalność kultu religijnego poprzez:

  • prowadzenie parafii, kaplic publicznych, innych miejsc kultu
  • udzielanie ćwiczeń duchownych, różnych form rekolekcji, misji parafialnych i ludowych.

Darowizny pieniężne na prowadzenie działalności kultu religijnego można przekazywać na konto:

Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej

Mały Rynek 8; 31-041 Kraków

Bank PEKAO SA; ul. Szpitalna 15; 31-024 Kraków

Nr rachunku: 24 1240 2294 1111 0000 3708 8934

Tytuł: cele kultu

a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (pisemna lub notarialna umowa darowizny). Osoba indywidualna może odpisać od podstawy opodatkowania łącznie 6% dochodu (na cele kultu religijnego; cele pożytku publicznego;  cele krwiodawstwa). Osoba prawna może odpisać na te cele 10% od podstawy opodatkowania.