Projekt termomodernizacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił w 2013 r. konkurs, w ramach którego o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych mogły się ubiegać liczne podmioty, także osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła. Prowincja, jako lider projektu, przystąpiła do konkursu, starając się o pozyskanie dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. “Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej”. W ramach tego projektu planowane jest podjęcie szeregu działań w wielu lokalizacjach Prowincji:

1. Budynek Zespołu Sakralnego w Gliwicach; ul. Kopernika 63A; 44-117 Gliwice

 • Modernizacja instalacji c.o.
 • Ocieplenie ściany zewnętrznej dylatacyjnej
 • Ocieplenie dachu nad strychem
 • Modernizacja instalacji c.w.u.
 • Wymiana drzwi i wrót zewnętrznych na nowe
 • Ocieplenie ściany zewnętrznej kolankowej

2. Dom Zakonny Księży Jezuitów w Starej Wsi; Stara Wieś 778; 36-200 Brzozów

 • Wymiana okien zewnętrznych
 • Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

3. Dom Zakonny i kościół Jezuitów w Bytomiu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2; 41-902 Bytom, 

 • Modernizacja systemu grzewczego.
 • Ocieplenie stropu przejazdu
 • Ocieplenie stropu kościoła i „domu starego”
 • Wymiana okien
 • Ocieplenie ścian „domu nowego
 • Ocieplenie stropu „domu nowego” pod nieogrzewanym poddaszem
 • Wymiana drzwi

 4. Dom Zakonny w Zakopanem; ul. Ks. Kaszelewskiego 9; 34-500 Zakopane, 

 • Wymiana okien i drzwi balkonowych
 • Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
 • Wymiana drzwi zewnętrznych
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych

5. Bursa Księży Jezuitów im. Ks. Wł. Gurgacza; ul. Św. Ducha 12; 33-300 Nowy Sącz

 • Modernizacja kotłowni na potrzeby c.o. i c.w.u.
 • Wymiana okien
 • Ocieplenie ściany zewnętrznej
 • Montaż instalacji solarnej
 • Wymiana drzwi zewnętrznych
 • Ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie

 6. Zespół budynków Domu Zakonnego Księży Jezuitów we Wrocławiu; ul. W. Stysia 16; 53-526 Wrocław,

 • ocieplenie stropodachu wentylowanego
 • ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu
 • ocieplenie stropu poddasza nie użytkowego
 • wymiana stolarki okiennej
 • wymiana stolarki drzwiowej
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

 7. Budynek mieszkalny i parafialny Domu Zakonnego Księży Jezuitów we Wrocławiu; Aleja Pracy 26; 53-232 Wrocław

 • ocieplenie stropodachu wentylowanego
 • ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu
 • wymiana stolarki okiennej
 • wymiana stolarki
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

8. Budynek Katechetyczny – Dom Zakonny we Wrocławiu przy Al. Pracy 26

 • ocieplenie stropodachu wentylowanego
 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • wymiana luksferów w budynku o powierzchni
 • wymiana stolarki okiennej
 • wymiana stolarki drzwiowej
 • modernizację kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

 9. Budynek Kościoła – Dom Zakonny we Wrocławiu przy Al. Pracy 26

 • wymiana stolarki okiennej
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

10. Dom Zakonny w Częstochowie; ul. Św. Kingi 74/84; 42-226 Częstochowa

 • Modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych
 • Ocieplenie stropu poddasza
 • Montaż instalacji solarnej z zastosowaniem próżniowych kolektorów słonecznych

11. Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum” w Opolu, ul. Czaplaka 1A , 45-055 Opole

 • Modernizacja instalacji c.o.
 • Wymiana okien
 • Docieplenie ścian zewnętrznych
 • Wymiana drzwi drewnianych
 • Docieplenie dachu
 • Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

12. Dom Zakonny w Kłodzku; Pl. Kościelny 9; 57-300 Kłodzko

 • Modernizacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na nowy przystosowany do spalania biomasy
 • Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
 • Wymiana okien
 • Wymiana drzwi drewnianych na nowe

13. Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki SJ w Krakowie; ul. Spółdzielców 5; 30-682 Kraków

 • Modernizacja instalacji c.o.
 • Wymiana okien
 • Likwidacja ścianek z luksferów
 • Docieplenie ścian zewnętrznych
 • Docieplenie stropodachu styropapą
 • Wymiana drzwi drewnianych oraz metalowych

14. Dom Rekolekcyjny i Dom Zakonny w Czechowicach-Dziedzicach; Aleja Św. Andrzeja Boboli 1; 43-502 Czechowice-Dziedzice

 • Modernizacja instalacji c.o.
 • Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
 • Wymiana okien
 • Docieplenie ścian zewnętrznych Domu Zakonnego
 • Wymiana drzwi drewnianych w Domu Zakonnym

15. Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów, Dom Pisarzy i Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, 

 • Modernizacja instalacji c.o.
 • Wymiana okien
 • Docieplenie ścian zewnętrznych
 • Docieplenie stropodachu