Ośrodek “Carissimus”

Ośrodek edukacyjny i wychowawczy „Carissimus” działa w ramach Jezuickiego Centrum Edukacji (JCE), a jego podstawową działalnością jest przedszkole. Ma ono zapewnić wszechstronne zajęcia edukacyjne, wśród których jest m.in. nauka języków obcych, zajęcia ruchowe i artystyczne, a także katechizacja. Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia. Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym.

JCE aspiruje do bycia centrum edukacyjnym na wzór jezuickich szkół prowadzonych w różnych częściach świata.

Oprócz prowadzenia działalności przedszkolnej, ośrodek prowadzi wszechstronną działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, przygotowania całych rodzin a w szczególności rodziców do sprostania wyzwaniom, jakie przed nimi stają w naszych czasach. Jak rozwinął się ośrodek można zobaczyć pod linkiem przedszkola “Carissimus“.