Śluby w nowicjacie w Starej Wsi

sluby20 sierpnia br. podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w starowiejskiej bazylice, czterech naszych Współbraci złożyło śluby zakonne. Tym samym Marek Krzysztofiak SJSebastian Lelek SJWojciech Leśniak SJWojciech Sobczuk SJ zakończyli dwuletni nowicjat, który był dla nich czasem intensywnej formacji podstawowej, w oparciu o którą będą teraz kontynuować swe wzrastanie na drodze życia zakonnego w Towarzystwie Jezusowym. Kojenym etapem formacji, jaki ich czeka, są trzyletnie studia filozoficzne na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Kończące nowicjat śluby zakonne są ważnym wydarzeniem dla całej Prowincji, ponieważ przez ten akt kolejni młodzi jezuici zostają włączeni w grupę „Przyjaciół w Panu”, wszystkim nam dając nadzieję na kontynuowanie dobrych dzieł, którym dla chwały Bożej i dobra ludzi staramy się poświęcić nasze siły i umiejętności.

Polecajmy Bożej opiece tych naszych Współbraci, który zdecydowali się na ten ważny krok.