Ustalenia Konsulty Międzyprowincjalnej

W sobotę, 10 października br., w Warszawie-Falenicy odbyło się spotkanie obu konsult Prowincji PMA i PME. Na podstawie tego wspólnego rozeznania większego dobra,  które zapoczątkowane zostało wiele miesięcy temu i objęło Współbraci obu naszych polskich Prowincji, obaj Prowincjałowie podjęli kilka ważnych dla nas decyzji:

1. Wspólny nowicjat – temat ten był długo i szeroko dyskutowany, szczególnie podczas ubiegłorocznych wizytacji, jak również podczas kongregacji obu naszych Prowincji, jakie odbyły się po Wielkanocy br. Prowincjałowie zgodnie postanowili, iż w najbliższych dniach zwrócą się z prośbą do o. Generała Adolfo Nicolasa SJ o zgodę na umiejscowienie jednego, wspólnego nowicjatu dla PMA, PME i RUS w kolegium w Gdyni. Jeśli o. Generał zatwierdzi powyższą prośbę, i zgodnie z nią podejmie stosowne decyzje, wejdzie ona w życie wraz z przyjęciem kandydatów do Towarzystwa w roku 2016. Zatem od sierpnia 2016 roku nowicjat w Starej Wsi (PME) zostanie zamknięty, zaś w Gdyni (PMA) zostanie erygowany dom formacyjny dla obu naszych polskich Prowincji oraz dla Niezależnego Regionu Rosyjskiego.

2. Kolejną decyzją jest stworzenie wspólnego biuletynu informacyjnego obu naszych polskich Prowincji – dokona się to w oparciu o ukazujące się do tej pory „Nasze sprawy” (PME) i „Komunikaty” (PMA). Pismo to będzie nosiło nazwę „Jezuici w Polsce – biuletyn” i zacznie się ukazywać w wersji elektronicznej (pdf) od stycznia 2016 r.

3. Ostatnie ustalenie, to wysłanie niektórych ważnych dla obu Prowincji informacji za pośrednictwem wspólnego systemu informacji mailowej.

Wszystkie te decyzje wpisują się w trwającą i zacieśniającą się współpracę między obu naszymi Prowincjami, która jest odpowiedzią na prośbę i zachętę o. Generała, aby poszukiwać i rozwijać miejsca dla wspólnych inicjatyw i działań w perspektywie dokonujących się restrukturyzacji wszystkich prowincji Towarzystwa Jezusowego. Te i wszystkie inne sprawy naszych obu Prowincji zawierzamy Waszym modlitwom.