Zmiana Ekonoma Prowincji

Od poniedziałku 4 lipca br. obowiązki Ekonoma Prowincji Polski Południowej przejął o. Artur Demkowicz SJ, dotychczasowy dyrektor finansowy krakowskiego Wydawnictwa WAM.

Podczas skromnej uroczystości, w której oprócz jezuitów z domu św. Barbary wzięli też udział delegaci domów krakowskich oraz konsultorzy Prowincji, podziękowaliśmy o. Pawłowi Kosińskiemu SJ, który funkcję tę sprawował od 2009 roku.  W tym czasie przeprowadzonych zostało szereg projektów, które umożliwiły lepsze funkcjonowanie naszych budynków i instytucji. Ta codzienna troska o wielkie i małe sprawy zasługuje na wielkie uznanie i wdzięczność.

Nowy Ekonom będzie dzielił swe obowiązki z dotychczasowymi, związanymi z zarządzaniem finansami Wydawnictwa.

Zgodnie z prawem Towarzystwa Jezusowego Ekonoma Prowincji mianuje Prowincjał, po uprzednim uzyskaniu zgody Przełożonego Generalnego.