Nowe priorytety apostolskie Towarzystwa Jezusowego

Po kilkuletnim rozeznaniu, w jakie zaangażowane było całe Towarzystwo, Ojciec Generał ogłosił listę nowych priorytetów apostolskich Towarzystwa Jezusowego. Zgodnie z nimi, wszelkie nasze działania powinny uwzględniać następujące kryteria i wymogi:

1. Promocja rozeznania apostolskiego i Ćwiczeń Duchowych.
2. Jedność z ludźmi wykluczonymi.
3. Towarzyszenie młodym w ich podróży przez życie.
4. Troska o nasz wspólny dom, jakim jest świat stworzony przez Boga.

W odróżnieniu od poprzednich priorytetów, obecne nie koncentrują się na konkretnych pracach lub obszarach geograficznych, ale zwracają uwagę na treść i klimat naszych działań. W ten sposób należy je aplikować do wszystkich dzieł, prowadzonych przez jezuitów. Uważamy, iż w ten sposób lepiej będziemy w stanie odpowiedzieć na potrzeby czasów, w jakich żyjemy, i oczekiwań ludzi na ich drogach do Boga.