Śluby nowicjuszy w Gdyni

W sobotę 1 września nowicjusze drugiego roku zakończyli swój dwuletni etap formacji i złożyli pierwsze śluby.  Tym samym zmienili stopień z nowicjuszy na scholastyków aprobowanych. W Towarzystwie Jezusowym te pierwsze śluby są to śluby wieczyste, które obowiązują tak długo, jak dana osoba pozostaje członkiem zakonu, do którego pełna inkardynacja następuje dopiero w momencie złożenia ostatnich ślubów lub profesji wieczystej (co uzależnione jest znów od stopnia, do jakiego dany jezuita zostaje dopuszczony; nie ma też sztywnych ram czasowych, kiedy te ostatnie śluby należy składać).

Uroczystość odbyła się w kaplicy naszego polskiego nowicjatu w Gdyni. Eucharystii przewodniczyli socjuszowie: o. Leszek Mądrzyk SJ oraz o. Jarosław Paszyński SJ, obecni byli na niej wszyscy nowicjusze oraz inni nasi Współbracia, a także rodziny ślubujących. Zatem życzliwej modlitwie naszych Przyjaciół polecamy nowych scholastyków: Karola Cygana SJ, Krzysztofa Dudka SJ i Piotra Marmuszewskiego SJ.