Połączenie Prowincji Polski Południowej z Misją Ukraińską

31 lipca br., w Uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego, ojciec Generał Arturo Sosa wyłączył Ukrainę spod Niezależnego Regionu Rosyjskiego (w ramach którego funkcjonowała jako Dystrykt Ukraiński) i stworzył Misję Ukraińską, włączając ją w strukturę Prowincji Polski Południowej.

Tym samym została stworzona zupełnie nowa struktura, która otworzy nowe możliwości pracy duszpasterskiej, ale także stanie się zupełnie nowym i niełatwym wyzwaniem dla nas i naszych współpracowników. Przede wszystkim od tej pory Prowincja staje się strukturą dwujęzyczną, a jezuici pracować będą ponad granicami – nie tylko tymi administracyjnymi (dzieli nas granica Unii Europejskiej), ale także kulturowymi i historycznymi. Na czele Misji stoi Przełożony, mianowany przez prowincjała Krakowskiego, w którego zakres kompetencji wchodzą wszystkie sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem domów i dzieł – dokument nominujący Przełożonego Misji był pierwszym dokumentem napisanym w języku ukraińskim, jaki wyszedł z krakowskiej kurii jezuitów. Natomiast decyzje we wszystkich sprawach kluczowych, odnoszących się do pracy i spraw personalnych, podejmować będzie prowincjał krakowski – w ramach jego kompetencji jest także coroczna wizytacja wspólnot.

Modlitwie wszystkich naszych przyjaciół polecamy to nowe wyzwanie.