Dzień Prowincji 2018

W sobotę po Wielkanocy w Krakowie odbył się Dzień Prowincji – wydarzenie o charakterze wspólnotowego spotkania dla wszystkich jezuitów, którzy tego dnia mogli pojawić się w kolegium przy ul. Kopernika. Spotkanie otwarte było również dla jezuitów z innych Prowincji – dzięki temu zgromadzili się współbracia nie tylko z Polski Południowej, ale również z Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, Słowackiej, Czeskiej, z Niezależnego Regionu Rosyjskiego i z Ukrainy (która wkrótce złączy się z PME); obecny był też gość z Brazylii, no i oczywiście Asystent Generała o. Tomasz Kot, który wygłosił homilię na Mszy, która rozpoczynała program spotkania.

Głównym tematem spotkania była troska o powołania, co stało się się okazją do spojrzenia na naszą historię, ale również do przyjrzenia się wyzwaniom współczesności. Była to też okazja, aby podzielić się własnymi refleksjami na temat naszej troski o powołanych, w tym także troski o jakoś własnego powołania. Troska ta nierozerwalnie łączy się ze świadectwem naszego życia, które musi odzwierciedlać najlepsze pragnienia, jakie stały u podstaw naszego wyboru, a także z wewnętrzną radością, jaka jest konsekwencją przekonania, że decyzja pójścia za Chrystusem w Towarzystwie Jezusowym była decyzją dobrą.

Spotkanie zgromadziło ponad 100 współbraci z wszystkich domów Prowincji. Udało się go zorganizować po raz drugi (poprzednie odbyło się w zeszłym roku) i trzeba mieć nadzieję, że wpisze się ono na stałe w tradycję PME.

PME