Drugie oświadczenie Kurii Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

W związku z kolejnym artykułem: „Przełom ws. molestowania i kontrowersje wokół prokuratury” (http://gazetabaltycka.pl/promowane/przelom-ws-molestowania-i-kontrowersje-wokol-prokuratury), jaki zamieścił p. Bronisław Waśniewski Ciechorski na łamach Gazety Bałtyckiej pragnę oświadczyć co następuje.

Autor odnosząc się do mojego oświadczenia pisze: „Trudno się odnieść do cytowania opublikowanych odpowiedzi o. Jarosława Paszyńskiego, gdyż mówią one same za siebie tym bardziej, że zostały one opublikowane w moim artykule.” Otóż nie jest prawdą, że zostały one opublikowane w pierwszym artykule Autora. Każdy bardzo łatwo może to sprawdzić. Wnoszą one natomiast nowe informacje tak w samych pytaniach, jak i w odpowiedziach.

Po odniesieniu się do oświadczenia Autor dalej pisze: „Bulwersować powinno to, że w oświadczeniu dotyczącym mojego artykułu nie ma ani jednego słowa o ośmioletnim dziecku pani Doroty, które nie zostało nawet przesłuchane.” Wydaje się, że Autor nie zwrócił należytej uwagi, iż w odpowiedziach na pytania, cytowanych w artykule, jest mowa o przekazaniu sprawy do prokuratury, tak by wszystko zostało obiektywnie przebadane i wyjaśnione. W oświadczeniu natomiast jest mowa, że odpowiedź należy do sądu w kwestii rozstrzygnięcia tego, jaki jest powód sprawy. Skoro sprawa została przekazana do wymiaru sprawiedliwości, to należy zaczekać na wyrok sądu.

W artykule Autor sugeruje m.in., że „decyzja o skierowaniu wniosku do Sądu Rodzinnego mogła być wynikiem spotkania Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zakopanem z duchownym, który miał według pani Doroty przekonać do tej decyzji prokuratora”. Jest rzeczą zastanawiającą, że takie sugestie Autor opiera jedynie na relacji p. Doroty. Tym bardziej, że znany jest mu wynik opinii biegłych lekarzy sądowych na jej temat.

o. Jarosław Paszyński SJ

Socjusz o. Prowincjała (Zastępca Prowincjała)