Ekonomiczne podsumowanie roku 2014 w Prowincji – II

Fundusz Apostolski (Arca Operum Apostolicorum)

W minionym roku kontynuowaliśmy praktykę projektów duszpasterskich, dofinansowywanych ze wspólnej puli prowincjalnej. Do o. Prowincjała zostało skierowanych 48 wniosków o dofinansowanie działań duszpasterskich. W większości dotyczyły one wakacyjnych propozycji rekolekcji wraz z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Część z nich była połączona z międzyprowincjalnymi akcjami duszpasterskimi, JDM i IDM.

Na dofinansowanie tych projektów ze strony Prowincji przeznaczyliśmy ok. 340 tys. PLN. Pieniądze na ten cel zostały wygospodarowane w ramach kontrybucji wspólnot i dzieł.

Praktyka mikro-projektów na dobre zadomowiła się w naszej działalności. Na pewno będziemy ją kontynuować.

 

Fundusz Zdrowotny (Arca Praevisionis)

Wydatki na utrzymanie naszych chorych w 2014 r. przedstawiały się następująco: na utrzymanie infirmerii w Starej Wsi i w Krakowie przeznaczyliśmy ok. 420 tys. zł, koszty dodatkowego ubezpieczenia na życie dla Naszych między 46. a 78. rokiem życia to około 110 tys. zł. Wszystkie te wydatki zostały sfinansowane z funduszy Prowincji w ramach kontrybucji wspólnot i dzieł oraz ze zwrotu z dodatkowego ubezpieczenia, jak też z przy­chodów FZ Prowincji.

W chwili obecnej mamy dwie infirmerie – w Krakowie i Starej Wsi. Dzięki pomocy personelu zatrudnionego, a także obecności naszych braci, scholastyków i nowicjuszy, nasi chorzy mają zapewnioną opiekę i pomoc. Wszystkim, którzy zaangażowani są w pomoc naszym starszym i chorym współbraciom bardzo dziękuję.