Podpisanie umowy z NFOŚiGW

W piątek, 19 grudnia 2014 r., wypełnił się czas oczekiwania na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu termomodernizacji wielu obiektów Prowincji. Ostatecznie została podpisana umowa miedzy NFOŚiGW w Warszawie a Prowincją Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. W ramach tego projektu zostanie podjęte wiele działań termomodernizacyjnych w obiektach Prowincji, kościelnych osób prawnych czy jednostek organizacyjnych z nią związanych. Działania podejmowane w ramach projektu poprawią stan infrastruktury naszych kościołów, domów zakonnych czy zaplecza duszpasterskiego, przyczynią się do ochrony środowiska przez oszczędność zużycia energii cieplnej i elektrycznej, poprawią komfort dla wszystkich, którzy korzystają z naszego zaplecza duszpasterskiego, jak też przyczynią się do zmniejszenia wydatków na jego utrzymanie. Jest to szansa rozwoju wielu naszych domów i dzieł po to, by lepiej służyły ludziom, do których jesteśmy posłani, i dla których pracujemy.