Ekonomiczne podsumowanie roku 2012 w Prowincji – większe inwestycje

Większe inwestycje, w które była zaangażowana Prowincja

Pozwolę sobie, by tutaj wymienić tylko te większe inwestycje, w które zaangażowaliśmy fundusze Prowincji. Nie jest to zatem lista obejmująca wszystkie działania, jakie miały miejsce w poszczególnych domach, dziełach czy placówkach.

Jednym z ważniejszych osiągnięć minionego roku jest pomoc dla WAM, aby spłaciło dług związany z rozbudową centrum medialnego (1,6 mln PLN z czego 700 tys. PLN w 2012 r.). W ten sposób Wydawnictwo mogło nabrać trochę oddechu i na nowo wspierać Prowincję w finansowaniu różnych działań, a jak ważną rolę ma WAM w finansowym krwioobiegu Prowincji nie muszę nikogo przekonywać.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Ignatianum. Choć zasadniczo projekt został zakończony w 2011, to jednak cały 2012 rok, a nawet jeszcze kilka miesięcy obecnego zajmie ostateczne rozliczenie projektu z Urzędem Marszałkowskim, no i  spłacenie do końca wszystkich kosztów tego przedsięwzięcia. Oko cieszy, ale też i sporo kosztuje. Cały projekt kosztował ok. 17 mln PLN. Pozostał jeszcze dług ok. 2 mln PLN do spłacenia.

Remont domu rekolekcyjnego w Częstochowie. Było to wielkie wyzwanie w minionym roku. Prace remontowe obejmowały całkowitą przebudowę III piętra, dachu nad częścią rekolekcyjną, odnowienie kaplicy i kilku innych pomieszczeń. Ta część kosztowała nas 1,65 mln PLN. Równoległym projektem była termomodernizacja, czyli ocieplenie domu wraz z innymi pomniejszymi działaniami oraz zamontowanie instalacji solarnej do podgrzewania wody. Koszt termomodernizacji to 715 tys. PLN. Prace zostały już ukończone. Efekt jest bardzo zadowalający. W większości prace były finansowane przez Prowincję. Na instalację solarną dostaliśmy częściową dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a na termomodernizację pożyczkę o preferencyjnym oprocentowaniu także z WFOŚiGW.

Termomodernizacja naszego domu w Gliwicach. Z WFOŚiGW w Katowicach związany jest także projekt docieplenia budynku i wszystkie prace związane z regulacją wewnętrznego układu co. Projekt jest w toku. W minionym roku zostały wykonane prace wewnątrz, na stropie, w dylatacjach budynku, wymieniona została stolarka drzwiowa. Kosztowało nas to do tej pory ok. 450 tys. PLN. Pozostały jeszcze do ocieplenia ściany zewnętrzne. Szacowany koszt to ok. 400 tys. PLN. Na razie efekty są obiecujące. Przyjedźcie i zobaczcie sami.

Ukończyliśmy budowę przedszkola w Nowym Sączu. Tak, jak planowaliśmy budowa zakończyła się w lecie i od września 2012 do przedszkola uczęszcza ponad 40 dzieci. Docelowo jest tam miejsce na 70 dzieci i mamy nadzieję, że za rok, dwa, taka liczba wychowanków będzie z niego korzystała. Przedszkole jest częścią JCE w Nowym Sączu. Koszt całego przedszkola to ok. 1,6 mln PLN z czego większość była zapłacona w 2012 r. JCE wyposażyło przedszkole w odpowiednie sprzęty na własny koszt.

Remont Bursy w Nowym Sączu. Plany remontu Bursy snuliśmy już od dawna, ale ostatecznie prace remontowe zaczęły się we wrześniu. Bursa zawiesiła swoja działalność w 2011 r. Dłużej niż myśleliśmy trwały prace projektowe i dlatego remont zaczął się dopiero w zeszłym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budynek będzie gotowy w lecie 2013, aby od września 2013 mógł na nowo służyć jako Bursa dla chłopców. Na razie można obserwować prace rozbiórkowo-budowlane i pozostaje tylko nadzieja, że jest to „dezintegracja pozytywna”. Szacowane koszty remontu są znaczne (ok. 5 mln PLN), ale mamy nadzieję, że Bursa będzie ważnym ogniwem edukacyjnego i wychowawczego zaangażowania Prowincji.

Warto jeszcze wspomnieć o wysiłku Prowincji, aby pozyskiwać fundusze na prowadzoną przez nas działalność. Sama „inwestycja” nie jest na razie wielka, ani zbyt kosztowna, ale dla nas jest to novum i dlatego będziemy się temu przyglądać. Chodzi o spółkę EX CORDE z siedzibą w Częstochowie, którą Prowincja założyła i jest jej jedynym właścicielem. Taką możliwość daje nam prawo, a dzięki temu będzie można skorzystać z ulg podatkowych. Spółka będzie prowadziła niekościelną działalność gospodarczą, z której ewentualne zyski mogą być przeznaczane na cele kultu, na cele edukacyjne czy inne cele pożytku publicznego. Jest to dla nas nowa rzeczywistość, wymagająca uczenia się nowych form współpracy ze świeckimi, a zatem jest to coś, co będziemy z uwagą obserwować.