Ekonomiczne podsumowanie roku 2012 w Prowincji – fundusz zdrowotny

Fundusz Zdrowotny (Arca Praevisionis)

W planach rozdziału funduszy, jakie mieliśmy do dyspozycji w 2012 r., o. Prowincjał zatwierdził przeznaczenie na Fundusz Zdrowotny sumy 300 tys. PLN. W ramach wydatków, jakie były pokryte z tego funduszu w minionym roku znajdują się: koszty dodatkowego ubezpieczenia na życie dla Naszych między 46. a 76. rokiem życia, koszty remontu i przygotowania infirmerii w kolegium krakowskim i w Starej Wsi, częściowo koszty personelu medycznego w infirmeriach oraz wydatki na leczenie Naszych zarówno w infirmeriach, jak i w innych domach – w zależności też od możliwości i potrzeb wspólnot.

Chcemy zapewnić naszym chorym jak najlepsze warunki opieki i wszystko to, co jest niezbędne do godnego przeżywania starzenia się i umierania. Wiemy też, że mamy ograniczone zasoby i nie stać nas na wszystko. Miniony rok był zatem początkiem poprawiania stanu infrastruktury opieki nad naszymi chorymi, czyli w pierwszym rzędzie przygotowaniem infirmerii. W bieżącym roku będziemy się starali w kilku innych domach przygotować udogodnienia dla naszych starszych i chorych. Wiemy przecież, że nikt nie tęskni za byciem w infirmerii. Chcemy zatem, aby nasi mogli jak najdłużej przebywać w godnych warunkach w miejscu, gdzie żyją i pracują od wielu lat.

Do tej pory fundusze potrzebne na opiekę zdrowotną nad naszymi chorymi pochodziły ze zwyczajnych przychodów wspólnot, gromadzonych czy to w ramach ofiar otrzymanych przy okazji posługi duszpasterskiej czy też w postaci wynagrodzeń za pracę i uczestnictwa w powszechnym systemie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Zmiana, jaka nastąpiła w 2012 r. w FZ to fakt, iż zaczęliśmy gromadzić pewien – na razie jeszcze mały – kapitał, aby zacząć budować arkę. Przeznaczone na to zostały środki, jakie wypracowali nasi współbracia w Niemczech. Pieniądze te, gromadzone do tej pory na koncie Prowincji Niemieckiej, po ich powrocie do kraju zostały przelane do nas, aby stać się zalążkiem FZ. Mamy nadzieję, że te pieniądze pomnażane przez nas, będą zasilały teraz arkę chorych i pozwolą nam zapewnić naszym chorym odpowiednią opiekę. Zdajemy sobie sprawę wszyscy, że wyzwania z tym związane będą coraz większe.