Ekonomiczne podsumowanie roku 2012 w Prowincji – fundusz inwestycyjny

Fundusz Inwestycyjny (Arca Fundationum)

Na wydatki w ramach tzw. „małych inwestycji” przewidziane było w tym roku ok. 400 tys. PLN. Także ten fundusz nie ma żadnego kapitału, z którego wykorzystywalibyśmy tylko wypracowaną nadwyżkę. Planowaliśmy zatem, żeby pieniądze przeznaczone na ten cel pokrywały mniejsze działania inwestycyjne, w które zaangażowana będzie Prowincja.

W 2012 r. z funduszy przeznaczonych na inwestycje sfinansowaliśmy wykupienie lokalu przy ul. Skargi 12 w Nowym Sączu oraz spłacaliśmy koszty remontu Starej Wsi. Wykupiony lokal w budynku, który przylega do naszego JCE umożliwił zrobienie następnego kroku, zamiany z miastem reszty budynku na grunt na Zabełczu w Nowym Sączu, a po remoncie całej kamienicy pozwoli na poszerzenie przestrzeni naszej działalności w Nowym Sączu na Skargi. Remont w Starej Wsi już się zakończył, ale wkład własny do tego remontu będziemy jeszcze spłacać przez dwa lata.

Zupełnie nieprzewidywanym wydatkiem inwestycyjnym na początku 2012 roku była nowa perspektywa, jaka się otworzyła przed nami, a mianowicie nasza nowa szkoła – Publiczne Gimnazjum „Kostka” w Krakowie. Remont szkoły w okresie wakacyjnym i czas rozruchu był dużym wyzwaniem dla nas, także finansowym. Dość powiedzieć, że koszty remontów, jakie zostały dokonane w szkole w miesiącach letnich i późniejsze prace dodatkowe to kwoty rzędu ponad 500 tys. PLN. Dzięki zapobiegliwości dyrektora i jego zdolnościom fundraisingowym prawie połowę tej sumy udało się pozyskać od Dobroczyńców z kraju i zagranicy. Tym niemniej, pozostała suma była wkładem Prowincji, wypracowanym w ciągu minionego roku.