Ekonomiczne podsumowanie roku 2012 w Prowincji – fundusz formacyjny

Fundusz Formacyjny (Arca Seminarii)

Rok 2012 był kolejnym rokiem korzystania z naszego Funduszu Formacyjnego (FF), jaki został zgromadzony w poprzednich latach. Oczywiście, wydatki nie były finansowane w 100% z tego Funduszu, gdyż jest on jeszcze zbyt niski, byśmy mogli tak zrobić, ale rozpoczęcie korzystania z niego jest już dużą pomocą.

Fundusz Formacyjny ma finansować wszystkie wydatki związane z formacją Naszych, a zatem utrzymanie nowicjuszy i scholastyków aż do probacji, utrzymanie formatorów, a także utrzymanie domów formacji, w zeszłym roku nowicjatu i scholastykatu w Krakowie oraz częściowo probacji we Wrocławiu.

W 2012 roku na utrzymaniu FF było 72 scholastyków, w tym 51 odbywających swoją formację w Polsce, 13 magisterkowiczów, w większości odbywających magisterkę za granicą, 6 odbywało swoje studia w Europie, a 2 było na jakimś etapie formacji w USA. Oprócz tego FF pokrywał częściowo wydatki 7 formatorów oraz wydatki związane z utrzymaniem domów formacji.

Koszty studiów zagranicznych były praktycznie pokrywane przez goszczące nas Prowincje (oprócz wydatków osobistych Naszych), stypendium w Rzymie (do ustalonej kwoty – ok. 60% kosztów), albo przynajmniej w połowie (w przypadku probacji w Dublinie). Reszta wydatków, zarówno osobiste, jak i probacje zagraniczne, musiała być pokryta z FF Prowincji.

W 2012 r. wydatki FF Prowincji wyniosły prawie 2,5 mln PLN. Ta suma została pokryta w 77% z własnych funduszy Prowincji, w tym ok. 55% z inwestycji FF, 22% zostało przeznaczone z funduszy Prowincji przez Prowincjała w ramach dofinansowania poszczególnych arek i częściowo wypracowane przez miejsca formacji. Pozostałe ok. 23% funduszy na sfinansowanie potrzeb naszej formacji otrzymaliśmy dzięki życzliwości prowincji szwajcarskiej (2 stypendia), a przede wszystkim prowincji hiszpańskich, które z hojnością sfinansowały w zeszłym roku 13 stypendiów dla naszych scholastyków. Doświadczaliśmy i doświadczamy wiele hojności od innych prowincji Towarzystwa, więc staramy się spłacać ten dług wdzięczności. Dlatego też na prośbę prowincjałów Regionu Rosyjskiego i Prowincji Słowackiej wzięliśmy na siebie wydatki związane z utrzymaniem ich scholastyków studiujących w Krakowie.