Ekonomiczne podsumowanie roku 2012 w Prowincji – fundusz administracyjny

Fundusz Administracyjny

Koszty administracji Prowincji wynoszą ok. 550 tys. PLN rocznie. Pieniądze na funkcjonowanie kurii pochodzą zasadniczo z kontrybucji. W 2012 r. wydatki stanowiły w 30% koszty zatrudnienia osób w ekonomacie, w archiwum, muzeum w Starej Wsi. 15% to koszty utrzymania ekipy kurii (utrzymanie, ubranie, wydatki osobiste), 15% to koszty administracyjne (utrzymanie biur kurii, poczta, wszelkie opłaty administracyjne), 25% to utrzymanie lub dofinansowanie dzieł Prowincji (Referat Misyjny, Apostolstwo Modlitwy, Delegat ds. szkół, Dyrektor Bursy w Nowym Sączu) lub niektórych dzieł, jak Theotokos, DAS. Pozostałe koszty to ewentualny rozwój, doposażenie, nowy sprzęt, czy przystosowanie nowych pomieszczeń.

W minionym roku warto wypunktować dwa elementy. Pierwszy to zakup skanera dla archiwum (70 tys. PLN), który w zamierzeniu ma nam pozwolić wejść w erę digitalną. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku lat uda nam się zdigitalizować zasoby naszego archiwum. Druga sprawa to przygotowanie dwóch nowych pomieszczeń na biura Prowincji (ok. 30 tys. PLN). Coraz bardziej odczuwamy brak takiego wsparcia biurowego, sekretarskiego. Nowe pomieszczenia pozwalają zatem myśleć o nowych osobach, które pomogłyby Prowincjałowi w lepszym zarządzaniu Prowincją.