Digitalizacja archiwum Prowincji

W czwartek, 26 kwietnia br., po bardzo długim oczekiwaniu, ostatecznie dotarł do archiwum Prowincji, dawno zamówiony skaner. Ten nowy nabytek rozpoczyna nową erę w gromadzeniu zbiorów archiwalnych naszej Prowincji, a zwłaszcza w ich katalogowaniu i możliwościach udostępniania.

Nabyliśmy skaner firmy Zeutschel OS15000 wraz z komputerem zarządzającym i oprogramowaniem.

Nowy skaner daje nam okazję do digitalizowania aktualnych zbiorów archiwum, jak też nowych pozycji oraz otwiera przed nami zupełnie nowe sposoby przeprowadzania kwerend i udostępniania zbiorów wszystkim zainteresowanym.