Podsumowanie roku 2011 – Fundusz Formacyjny

Po ponad rocznych przygotowaniach i konsultacjach o. Prowincjał postanowił, że od stycznia 2011 uruchomimy nasz Fundusz Formacyjny (FF). Długie lata „ciułaliśmy” grosz do grosza, żeby zgromadzić odpowiedni kapitał i zacząć z niego korzystać w celu pokrycia wydatków formacyjnych. Od tego roku zaczęliśmy to robić.

Szacunkowy budżet przygotowany dla FF wskazywał, że kapitał przez nas zgromadzony będzie w stanie zabezpieczyć znaczną część sumy, jaką potrzebujemy na wydatki formacyjne w Polsce. W 2011 r. na utrzymaniu FF było 68 scholastyków (od nowicjatu po trzecią probację), z czego 56 w Polsce, pozostali poza granicami. Poza tym z FF pokrywane były wydatki ekipy powołaniowej, formatorów w Starej Wsi i Krakowie, jak też koszty remontów domów formacji.

Jak pokazało doświadczenie tego roku koszty FF to ok. 100 tys. miesięcznie na bieżące wydatki nie licząc remontów i rozbudów. Remont scholastykatu w Krakowie kosztował nas ok. 1,2 mln PLN, ok. 400 tys. z FF to partycypowanie w kosztach remontu Kolegium starowiejskiego.

W tym kryzysowym roku nie udało się nam powiększyć kapitału samego FF, jego stan jest taki jak na początku roku. Faktyczne powiększenie go o 500 tys. PLN było możliwe tylko z powodu dotacji, jaką otrzymaliśmy od o. Generała przez hojność Prowincji Holenderskiej. A zatem bieżące wydatki na formację w Polsce w tym roku były pokryte w 60% z naszego FF. Poza tym stypendia dla naszych scholastyków otrzymaliśmy od Prowincji Hiszpańskiej oraz Szwajcarskiej. Remonty były możliwe, gdyż oprócz swoich środków otrzymaliśmy też wsparcie od o. Generała, od Prowincji Brytyjskiej oraz Belgijskiej Południowej.

Podsumowanie zatem jest bardzo pozytywne, gdyż FF trochę się umocnił, a nie przewidujemy w przyszłym roku znaczących wydatków na remonty domów formacji. Wprawdzie wydatki wzrosną ze względu na wzrost per diem (będzie to wzrost o ponad 300 tys. PLN), ale wydaje się to w miarę bezpieczne, choć otoczenie makro-ekonomiczne jest mało spokojne. Nadal chcemy realizować początkowe założenie. Z naszego FF będziemy w stanie wziąć ok. 60% potrzebnych środków na formację w Polsce. Pozostałe będziemy się starali pozyskać prosząc o wsparcie Towarzystwo i naszych Dobroczyńców.