Podsumowanie roku 2011 – Fundusz Administracyjny

Racje, jakie przemawiały za nowym systemem naliczania kontrybucji były wielokrotnie omawiane i zasadniczo pozostają niezmienione. Od roku funkcjonujemy już w tym nowym systemie. Kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia było kilka spraw: wprowadzenie rozdziału funkcji, mianowanie ekonomów lokalnych, wydanie zaktualizowanej Instrukcji o Administracji Dóbr, wdrożenie prowincjalnego programu rozliczeniowego, większa przejrzystość w kwestiach finansowych. Nie wszystko udało się już wprowadzić.

Ekonomowie są mianowani w każdej wspólnocie, ale nie wszędzie współpraca między lokalnymi funkcyjnymi (superiorem, ekonomem, ministrem) przebiega gładko. Większość ekonomów korzysta już z prowincjalnego programu rozliczeniowego, ale jest kilka placówek, które muszą do tego „dojrzeć”. Jeszcze dają się zauważać „stare przyzwyczajenia”, kiedy trudno nam rozmawiać o faktycznych kosztach naszego funkcjonowania, kiedy wspólnoty nie są informowane o sprawach finansowych ich dotyczących i gdzie zbyt łatwo zwalniamy się z odpowiedzialności za dobra, które powierzone są naszej pieczy. W niektórych placówkach widać, że jest zbyt mało pracy dla wszystkich domowników a brakuje twórczego poszukiwania nowych zaangażowań, co przekłada się bardzo konkretnie na niedobór środków we wspólnotach. W wielu miejscach słabo wykorzystujemy przestrzeń kościołów, budynków parafialnych i wspólnotowych, którymi dysponujemy. Jest jeszcze wiele rzeczy, które musimy poprawić, ale wydaje się, że przekroczyliśmy „masę krytyczną” zmian i teraz może być tylko lepiej, bardziej przejrzyście i zgodnie z naszym stylem życia i postępowania.

Rozliczanie kontrybucji miało następować kwartalnie. Zasadniczo trzymaliśmy się tych terminów, choć niektóre wspólnoty mają opóźnienia w realizacji tych rozliczeń. Biorąc pod uwagę realnie dokonane rozliczenie kwota, którą Prowincja będzie dysponowała na swoje cele wyniesie ok. 1,1 mln PLN. Połowa tej kwoty przeznaczona jest na pokrycie kosztów administracji Prowincji, pozostała jest wydawana na dofinansowanie inwestycji Prowincji w różnych wspólnotach i na dofinansowanie dzieł duszpasterskich.