Komisja ekonomiczna

W poniedziałek, 19 grudnia, odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie komisji ekonomicznej Prowincji. Było ono okazją do poruszenia kilku tematów:

1. Ekonom zdał sprawę ze spotkania ekonomów Asystencji, jakie się odbyło w Kolinie w Czechach oraz z późniejszej wizyty Ekonoma Generalnego wraz ze współpracownikiem w naszej Prowincji (relacja z tego pojawiła sie także na stronach Kurii).

2. Członkowie Komisji zapoznali się też z aktualną sytuacją finansową Prowincji, ze stanem Arek, jak też perspektywami ich rozwoju na przyszłość.

3. Mija rok od wprowadzenia w Prowincji nowego systemu kontrybucji. Próbowaliśmy się przyjrzeć temu, jak udało się zrealizować założenia nowego systemu, co okazało się trafnym przewidywaniem, a gdzie nasze plany nie zostały zrealizowane. Jest to początek ewaluacji i ewentualnych dostosowań systemu do realiów naszego życia.

5. Ekonom przedstawił szacowane kwoty, jakimi będzie dysponowała Prowincja w przyszłym roku. Oczekiwanie jest takie, żeby przy pomocy Komisji przygotować podział tych środków na poszczególne Fundusze (formacyjny, dzieł apostolskich, chorych). Taki preliminarz wydatków zostanie następnie przedstawiony do akceptacji Prowincjała i po jej uzyskaniu będzie realizowany zgodnie z tymi wytycznymi.

Następne spotkanie Komisji planowane jest na połowę stycznia 2012 r.