Spotkanie ekonomów wspólnot

W poniedziałek, 12 grudnia br., korzystając z gościnności IGNATIANUM spotkali się ekonomowie naszych domów. Prawie wszyscy byli obecni, a dwóch nieobecnych miało solidne usprawiedliwienie. Tematem spotkania było przede wszystkim doprecyzowanie kategorii wpisów w naszym programie rozliczeniowym, wyjaśnienie i uściślenie tego, jak ma być wypełniony formularz rozliczeniowy dla wspólnot i dzieł, który każdy z ekonomów musi przygotować za poprzedni rok. Te formularze wysyłane są następnie do o. Prowincjała, a przez niego do o. Generała. Ważnym elementem spotkania była też dyskusja n/t różnych aspektów administracji domów, rozliczeń finansowych i obowiązków “funkcyjnych” w naszych wspólnotach. Ekonomowie zapoznali się także z kilkoma informacjami na temat sytuacji finansowej Prowincji, jej funduszy i aktualnych wyzwań.

Przy okazji, jako że byli przedstawiciele prawie wszystkich domów Prowincji, przybyli zabrali ze sobą do domów Katalog Prowincji Polskich oraz Księgę Pamiątkową z 10-lecia Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago.