Spotkanie Przełożonych w Zakopanem

W dniach 3-6 października w naszym Domu na Górce w Zakopanem odbyło się doroczne jesienne Spotkanie Przełożonych. Tematyka spotkania koncentrowała się wokół spraw duszpasterskich oraz naszej wzajemnej współpracy pomiędzy prowadzonymi przez nas dziełami, stąd oprócz Przełożonych, zostali na nie zaproszeni także rektorzy naszych kościołów (przy których nie ma parafii) oraz proboszczowie.

Jak zwykle miła i przyjacielska atmosfera była dobrym wsparciem dla wymiany doświadczeń oraz nowych pomysłów, które – ufajmy – zgodnie z tematyką spotkania, zaowocuje zacieśnieniem współpracy pomiędzy prowadzonymi przez nas parafiami oraz innymi dziełami, zajmującymi istotne miejsce na mapie zaangażowań duszpasterskich naszej Prowincji.