Ad Maiorem Dei Gloriam

“Wszystko na większą chwałę Boga” – te słowa mogą hasłowo wyrazić cele i zamierzenia jezuitów. Cokolwiek robimy, czymkolwiek się posługujemy, wszystko jest ukierunkowane na ten właśnie cel: oddać chwałę Bogu. “Wszystko mi wolno”, wszystko jest do dyspozycji, żaden obszar działalności człowieka nie jest wyłączony, byle właśnie był ukierunkowany na oddanie chwały Bogu. To jest celem i kryterium ostatecznym.