Zmiana Superiora w Nowym Sączu przy Zygmuntowskiej

W sobotę 27 sierpnia, podczas wieczornej Mszy św. odprawionej w kościele kolejowym pod przewodnictwem o. Prowincjała Wojciech Ziółka licznie zebrani wierni pożegnali odchodzącego po siedmiu latach proboszcza o. Józefa Bireckiego, powitali zaś o. Stanisława Jopka, który przejął obowiązki kierowania parafią.

Po Mszy św., podczas kolacji w gronie jezuitów dokonano oficjalnej zmiany superiora.

Uroczystość taka jest zawsze okazją do wyrażenia wdzięczności za wszelkie dobro, jakie dokonało się przez nasze ręce: Bóg sam niech obmyśli nagrodę dla tych, którzy są Jego dobrymi towarzyszami. Nowemu przełożonemu i proboszczowi wypada życzyć tej samej Bożej łaski, która nieustannie dokonuje cudów w ludzkich sercach.