Ustanowienie lektorów i akolitów

W czwartek 9 marca podczas Mszy św. sprawowanej przez Prowincjała krakowskiego w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie miała miejsce uroczystość ustanowienia w posłudze lektora i akolity.

Lektorami zostali:

Sch. Jan Amilkiewicz (PMA)
Sch. Marek Krzysztofiak (PME)
Sch. Sebastian Lelek (PME)
Sch. Wojciech Leśniak (PME)
Sch. Wojciech Sobczuk (PME)

W posłudze akolitatu zostali ustanowieni:

Sch.  Daniel Benikas (PMA)
Sch. Piotr Bugiel (PME)
Sch. Arkadiusz Ciemięga (PME)
Sch. Mateusz Duszyński (PME)
Sch. Prokop Janda (BOH)
Sch. Martin Komár (SVK)
Sch. Dawid Kowalewski (PMA)
Sch. Michał Maciejny (PMA)
Sch. Václav Novotný (BOH)
Sch. Artur Patalong (PME)
Sch. Jaroslav Šofranko (SVK)

Ustanowienie do tych posług stanowi ważny krok na drodze formacji do kapłaństwa. I choć przed naszymi Współbraćmi jeszcze długa droga studiów i praktyk, to jednak decyzja o dopuszczeniu i o przyjęciu tych posług jest wyrazem potwierdzenia nie tylko ich pragnień, ale i gotowości dalszego kształcenia się na drodze życia zakonnego. Decyzja ta ze strony samych scholastyków jest deklaracją gotowości do podejmowania nowych zadań, zaś ze strony Zakonu jest potwierdzeniem ich przydatności do służby i spełniania wymogów, jakie na tym etapie stawia się młodym zakonnikom.