Spotkanie prowincjałów Europy

W dniach 13-19 października w jezuickim centrum konferencyjnym w Ludwigshafen w Niemczech odbyło się doroczne spotkanie prowincjałów Europy, w którym wziął udział także O. Generał Arturo Sosa. Spotkania takie, organizowane przez Konferencję Prowincjałów Europy w Brukseli, mają na celu promowanie i rozwój współpracy pomiędzy poszczególnymi prowincjami Towarzystwa Jezusowego. Współpraca ta dokonuje się na wielu płaszczyznach, a obecna sytuacja w Kościele w Europie stanowi inspirację do jeszcze głębszego jej rozwijania. Jest to też okazja do wymiany doświadczeń oraz jak zawsze w takim przypadku, przyjacielskiego spotkania i pogłębienia duchowych więzi – a to dzięki temu, że całkiem sporo czasu przeznaczone jest na osobistą i wspólną modlitwę oraz na rozmowy duchowe.

 

W tym roku pośród najważniejszych tematów znalazły się:

  • restrukturyzacja prowincji (proces w wielu miejscach zaawansowany)
  • ponowne rozeznanie głównych priorytetów działalności Towarzystwa (takie polecenie jest owocem dyskusji na ostatniej Kongregacji Generalnej)
  • kondycja naszych Europejskich Centrów Formacji
  • wspólne projekty koordynowane przez Konferencję w Brukseli

Następne takie spotkanie odbędzie się za rok w Barcelonie, a wcześniej w ramach Asystencji Europy Centralnej i Wschodniej spotkamy się w maju w Wilnie.