Pasowanie na ucznia w szkole w Mysłowicach

W piątek 29 września w nowo erygowanej jezuickiej Szkole Podstawowej w Mysłowicach odbyła się ceremonia pasowania na ucznia, połączona z wręczeniem strojów z logo szkoły. Placówka ta – nauka tu jest darmowa – powstała w wyniku przekształcenia Gimnazjum, które za dwa lata wypuści w świat ostatnich absolwentów. W wyniku naboru, odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności, zdecydowaliśmy o otwarciu klas: pierwszej, czwartej i siódmej. Na dzieci i młodzież czekały nowo wyremontowane klasy i pracownie. Ufamy, że to dzieło z czasem stanie się jedną z wizytówek jezuickiej obecności w tym mieście, do którego sprowadziliśmy się zaledwie przed trzema laty.