Pasowanie na ucznia w Liceum KOSTKA w Krakowie

W czwartek 28 września odbyła się uroczystość pasowania na ucznia młodzieży, która w bieżącym roku rozpoczęła naukę w nowo erygowanym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki (do tej grupy dołączyło też kilku gimnazjalistów, którzy w tym roku przenieśli się do KOSTKI z innych szkół).

Po Mszy św., w której wzięli udział uczniowie i rodzice, a także zaproszeni goście-przedstawiciele lokalnej społeczności, odbyło się poświęcenie pomnika św. Stanisława Kostki SJ, jaki stanął na nowo wyremontowanym placu przed szkołą. Patron szkoły, przedstawiony jako młody człowiek w drodze (co nawiązuje do jego decyzji o realizacji swych marzeń), ma symbolizować drogę młodzieży, która ze szkoły ma wziąć to, co najlepsze i wyposażona na drogę w mądrość, jaką tu pozyskają, ma iść w szeroki świat: realizować marzenia i służyć społeczeństwu.

Docelowo, po zakończeniu procesu likwidowania gimnazjów, w budynku będzie się mieściło wyłącznie liceum, w którym nauka jest nieodpłatna.