Doroczne spotkanie jezuitów w Kaliszu

W środę 27 września przedstawiciele prawie wszystkich jezuickich wspólnot z całej Polski spotkali się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu na dorocznej pielgrzymce połączonej z zawierzeniem opiece Świętemu Wychowawcy Jezusa. Ten tradycyjny czas modlitwy swą historią sięga burzliwych czasów połowy zeszłego wieku, kiedy nad Towarzystwem Jezusowym, podobnie jak nad innymi zakonami w Polsce, zawisła groźba delegalizacji przez ówczesne władze. Dziś, w zupełnie innych czasach, przyjeżdżamy do Sanktuarium nie powodowani lękiem o własne istnienie, ale nadzieją na pomoc i wstawiennictwo we wszystkich naszych pracach i posługach.

Dzień przed pielgrzymką, w naszym kaliskim domu rekolekcyjnym spotkały się dwie konsulty z obu Prowincji, aby omówić wspólne nam sprawy. To także tradycyjne i cykliczne spotkanie, bo choć administracyjnie tworzymy dwa odrębne ciała, to jednak w wielu miejscach współpracujemy i wspólnie odpowiadamy na wyzwania duszpasterskie.

W Kaliszu spotkamy się znów wczesną jesienią za rok.