Początek nowego roku szkolnego

4 września rozpoczął się nowy rok szkolny, czas pracy w klimacie reformy edukacji. Dla jezuitów Prowincji Polski Południowej to czas pierwszych kroków na drodze przekształcenia trzech naszych gimnazjów. Po wnikliwych analizach potrzeb i naszych możliwości zdecydowaliśmy o następujących przekształceniach:

  • gimnazjum KOSTKA w Krakowie przekształci się w publiczne liceum
  • gimnazjum w Mysłowicach przekształci się w publiczną szkołę podstawową
  • gimnazjum działające w ramach Jezuickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu przekształci się w prywatną szkołę podstawową

Mamy nadzieję, że ten duży wysiłek realizowany w ramach zaplanowanych w całej Polsce zmian, przyniesie dobre owoce dla młodzieży, której staramy się otworzyć drzwi do przyszłości i dobrze ją wyposażyć na tę drogę.

Poniżej list Prowincjała do nauczycieli i personalu naszych szkół.

2017Poczatek_roku_szkolnego