Śluby nowicjuszy w Gdyni

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej czterej nowicjusze z Prowincji Polski Południowej, oraz dwaj z Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej zakończyli oficjalnie dwuletni nowicjat i złożyli wieczyste śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

W koncelebrowanej Eucharystii,  odprawianej pod przewodnictwem Prowincjała z Krakowa, wzięli udział też Rektor Kolegium w Gdyni, były Magister ze Starej Wsi oraz Magister i jego Socjusz z Gdyni, a do tego współbracia z obu Prowincji, zarówno domownicy, jak i ci, którzy przybyli specjalnie na tę uroczystość. Obecni byli także rodzice ślubujących i najbliżsi przyjaciele.

A uroczystość była rzeczywiście wyjątkowa, bo to po raz pierwszy od czasu, gdy w zeszłym roku połączyliśmy nasze nowicjaty, jezuici z PME ślubowali właśnie w Gdyni. (Warto pamiętać, że nowicjat gdyński utworzony został nie tylko z myślą o polskich Prowincjach, ale także o Regionie Rosyjskim i Dystrykcie Ukraińskim). Tym samym zapoczątkowany został nowy rozdział w historii naszych Prowincji, a nasza współpraca zyskała nowy, wartościowy element. Bo istotnie, w Towarzystwie Jezusowym przynależność do konkretnych prowincji jest wyłącznie faktem administracyjnym – wszyscy wstępujemy do Towarzystwa, deklarując gotowość pracy wszędzie tam, gdzie będzie to najbardziej pożyteczne dla Kościoła.

Polecajmy opiece Bożej naszych Scholastyków:

Bartłomieja Brzóskę (PME)
Krzysztofa Dzieńkowskiego (PMA)
Mateusza Odachowskiego (PME)
Sebastiana Parczewskiego (PME)
Łukasza Sośniaka (PME)
Filipa Zawadzkiego (PMA)