Spotkanie przełożonych i nowe dyspozycje

W poniedziałek 29 maja w sali Centrum Medialnego Wydawnictwa WAM w Krakowie odbyło się krótkie spotkanie przełożonych wszystkich domów Prowincji. Zasadniczym celem spotkania było podanie do wiadomości zmian personalnych, przewidzianych na ten rok (termin wykonania tych zmian upływa z końcem sierpnia).

Spotkanie było też okazją do krótkiego, ogólnego podsumowania dotychczasowej działalności naszych dzieł. Z zaproszonych sprawozdaców obeny był m.in. Dyrektor Biura Misyjnego Prowincji, który przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności biura, obejmującego swą pomocą miejsca, w których pracują misjonarze (nie tylko jezuici z PME) oraz wyzwania związane z tą pomocą.  Podczas spotkania obecny był również Delegat prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży, który przedstawił obecną sytuację prawną oraz przewidziane zmiany w polskim prawie karnym odnoszące się do obowiązku zgłaszania organom cywilnym przypadków przemocy wobec dzieci, do których – po wejściu ich w życie – dostosowane będą nasze zakonne i kościelne przepisy.

Kolejne, tym razem dłuższe spotkanie przełożonych PME, odbędzie się w październiku br.