Węgry – Europejskie szkolenie nt. ochrony nieletnich

W dniach 26-29 marca br. w węgierskim Dobogókő odbyła się kolejna konferencja na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. Spotkanie zorganizowane przez Konferencję Prowincjałów Europy, pomyślane zostało jako szkolenie dla wyższych przełożonych oraz ich delegatów ds. ochrony nieletnich. Oprócz przedstawicieli większości jezuickich prowincji z Europy (w tym obu polskich prowincji), wzięli w niej udział także jezuici z innych części świata oraz z samej kurii generalnej.

Konferencja miała charakter seminaryjny: oprócz wysłuchania wykładów, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z praktycznym zastosowaniem procedur, jakie obowiązują w takich przypadkach. Sporą część czasu przeznaczonego na szkolenie zajęło te „case studies”. Więcej informacji znaleźć można klikając na poniższy link:

https://jesuits.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=324:breaking-the-silence&catid=9:news&Itemid=145