Oświadczenie Kurii Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

W związku z artykułem „Molestowanie, nękanie, niepoczytalność. Ta sprawa może bulwersować” (http://gazetabaltycka.pl/promowane/molestowanie-nekanie-niepoczytalnosc-ta-sprawa-moze-bulwersowac), jaki p. Bronisław Waśniewski Ciechorski zamieścił na łamach „Gazety Bałtyckiej”, pragnę oświadczyć co następuje.
1) Autor artykułu błędnie przypisuje mi rolę Prowincjała. W korespondencji z Autorem podawałem, że jestem Zastępcą Prowincjała. W terminologii Towarzystwa Jezusowego funkcja ta nosi nazwę „Socjusz o. Prowincjała”.
2) P. Bronisław Waśniewski Ciechorski cytując moje odpowiedzi na postawione przez niego szczegółowe pytania pominął następujące:

Jaką jednostkę chorobową stwierdzili biegli w sprawie pani Doroty?

Zastępca Prowincjała: Po dokładniejsze informacje w tej sprawie proszę zwrócić się do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem. W uzasadnieniu umorzenia sprawy z dnia 31 sierpnia 2016 r. podano co następuje: „W związku z zaistnieniem uzasadnionych wątpliwości, co do stanu poczytalności Doroty (wykreślenie nazwiska – Z-ca Prow.) w inkryminowanym okresie, została ona poddana badaniom przez zespół zaprzysiężonych lekarzy sądowych biegłych psychiatrów. Jak wynika z wydanej opinii sądowo – psychiatrycznej, biegli po przeprowadzonych badaniach ambulatoryjnych podejrzanej oraz po zapoznaniu się z aktami sprawy rozpoznali u Doroty (wykreślenie nazwiska – Z-ca Prow.) jednostkę chorobową w zakresie zdrowia psychicznego, wykluczającą możliwość ponoszenia przez nią odpowiedzialności karnej za czyn będący przedmiotem postępowania i orzekli, że w chwili popełnienia zarzucanego jej czynu, miała ona zniesioną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 31 § 1 kk. Biegli wskazali nadto, że jeżeli badana nie podejmie leczenia specjalistycznego i nie będzie odpowiednio diagnozowana i leczona to wówczas istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przez nią podobnego czynu. Wskazać należy, że opinia powyższa jest pełna, logiczna i konsekwentna zarówno w wywodzie, jak i wnioskach, stąd też brak jest podstaw do jej kwestionowania. W toku postępowania ustalono, że podejrzana podjęła terapię w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zakopanem.”

Czy to o. Maciej złożył wniosek o badanie psychiatryczne ? Skąd pomysł na przebadanie psychiatryczne pani Doroty?

Zastępca Prowincjała: Badanie przez zespół zaprzysiężonych lekarzy sądowych i biegłych psychiatrów jest jedną z czynności sądowych wedle określonej procedury sądowej.

Jaki jest powód tej sprawy ?
Zastępca Prowincjała: Odpowiedź na to pytanie należy do sądu.

o. Jarosław Paszyński SJ
Socjusz o. Prowincjała (Zastępca Prowincjała)