Zakończenie 36. Kongregacji Generalnej

delegaci-z-europyW sobotę 12 listopada zakończyła obrady 36. Kongregacja Generalna. Po ostatnim głosowaniu, w którym zdecydowano, iż wszystkie zaplanowane na ten czas sprawy zostały już omówione, odśpiewano dziękczynne Te Deum. Tego samego dnia po południu, w rzymskim kościele św. Ignacego Loyoli została odprawiona dziękczynna Eucharystia, która była ostatnim formalnym miejscem spotkania wszystkich delegatów.

Już po zakończeniu Kongregacji, w kolejnych dniach Ojciec Generał spotykał się z prowincjałami z poszczególnych Konferencji (kontynentów). Było to robocze spotkanie, na którym krótko omawiano sprawy odnoszące się do przyszłych wzajemnych relacji i komunikacji pomiędzy Ojcem Generałem i jego kurią a poszczególnymi prowincjami. Sprawne zarządzanie i rozeznanie wymaga sprawnych kanałów informacyjnych – od ich funkcjonowania zależy w dużej mierze skuteczność apostolskiego planowania i wzajemna pomoc, jakiej wszyscy – rozrzuceni po wszystkich zakątkach świata – potrzebujemy.

Spotkanie Ojca Generała z prowincjałami Europy odbyło się w poniedziałek 14 listopada.