Spotkanie Prowincjałów Europy w Częstochowie

W dniach 12-19 października odbyło się w Częstochowie spotkanie Konferencji Prowincjałów Europy Towarzystwa Jezusowego, poprzedzone jednodniowymi obradami tzw. commissio mixta: komisji Europejsko-Afrykańskiej, w skład której wchodzi po trzech prowincjałów z Czarnego i Starego Kontynentu (w tym także Prowincjał Wojciech Ziółek).

Prowincjałowie rozpoczęli obrady od pracy w ramach trzech  europejskich asystencji: Europy Zachodniej, Południowej i Środkowo-Wschodniej. Ostatnie trzy dni poświęcone były na spotkanie plenarne, w którym wzięli udział także inni zaproszeni goście. Nad całością czuwał i prowadził obrady Przewodniczący Konferencji o. John Dardis. W dyskusji poruszono wiele aktualnych tematów, związanych przede wszystkim z naszym aktualnym zaangażowaniem i wyzwaniami, jakie stawia współczesna sytuacja w poszczególnych krajach Europy; omawiano także możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi prowincjami i opracowania strategicznego planu działania, pozwalającego na zachowanie apostolskiego dynamizmu naszych dzieł w zmieniających się warunkach życia i działania. W spotkaniu prowincjałów wziął udział Ojciec Generał Adolfo Nicolás, który przewodniczył ostatniej sesji obrad.

Uczestnicy konferencji mieli też okazję poznać Częstochowę i Kraków. W poniedziałek  17 października wszyscy uczestnicy konferencji odprawili Mszę św. koncelebrowaną w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, a następnie, korzystając z gościnności ojców paulinów, zwiedzili zabytkową bibliotekę klasztorną. Natomiast dwa dni wcześniej, w sobotę 15 października, wszyscy mieli okazję zwiedzić Kraków, przechodząc drogą od katedry na Wawelu do bazyliki przy ul. Kopernika 26. Przy tej okazji odbyła się skromna uroczystość poświęcenia nowo wybudowanych dwóch kondygnacji Kolegium oddanych do użytku Ignatianum.

Spotkania takie co roku odbywają się w innych krajach: ostatnie miało miejsce w Szwajcarii, a przyszłoroczne zostanie zorganizowane w Portugalii. Poprzednim razem prowincjałowie odwiedzili Częstochowę w 2003 roku, ale biorąc pod uwagę 6-letnią kadencję na tym urzędzie, tym razem byli to zupełnie inni ojcowie.